Thạc sĩ (Hướng nghiên cứu)

21/03/2016

Thời gian đào tạo

2 năm

Đối tượng tuyển sinh

Điều kiện văn bằng
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế hoặc kinh doanh và quản lý.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học (không phải ngành ngoại ngữ) và đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi do trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.
 • Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật, luật kinh tế, luật kinh doanh, luật dân sự, luật tài chính – ngân hàng. 
 • Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi: bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi cao học theo Thông báo số 1442/TB-ĐHKT-VSĐH, ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Thâm niên công tác
 • Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành kinh tế loại khá trở lên được dự thi ngay nếu đăng ký dự thi đúng chuyên ngành. Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học một năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

Hình thức tuyển sinh

Thi tuyển

Môn thi tuyển

Bao gồm: môn Anh văn (điều kiện được miễn thi môn Anh văn được quy định cụ thể trong thông báo tuyển sinh), môn cơ bản và môn cơ sở:

Các chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Tài chính, Ngân hàng, Tài chính công, Thẩm định giá:
 • Môn cơ bản: Toán kinh tế
 • Môn cơ sở: Kinh tế học
Chuyên ngành Kinh doanh thương mại:
 • Môn cơ bản: Toán kinh tế
 • Môn cơ sở: Marketing căn bản
Chuyên ngành Kế toán:
 • Môn cơ bản: Toán kinh tế
 • Môn cơ sở: Nguyên lý kế toán
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:
 • Môn cơ bản: Toán kinh tế
 • Môn cơ sở: Quản trị học
Chuyên ngành Kinh tế chính trị:
 • Môn cơ bản: Triết học
 • Môn cơ sở: Lịch sử các học thuyết kinh tế
Chuyên ngành Luật kinh tế:
 • Môn cơ bản: Luật dân sự
 • Môn cơ sở: Luật thương mại
Chuyên ngành Quản lý kinh tế:
 • Môn cơ bản: Toán kinh tế
 • Môn cơ sở: Quản trị các tổ chức công
Chuyên ngành Thống kê:
 • Môn cơ bản: Toán kinh tế
 • Môn cơ sở: Thống kê chuyên ngành

Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút/môn; thời gian làm bài đối với môn Anh văn là 120 phút

Đợt tuyển sinh

 • Đợt 1: tuyển sinh đào tạo theo yêu cầu của các địa phương, thi tuyển vào tháng 3 hàng năm
 • Đợt 2: tuyển sinh chung, thi tuyển vào tháng 7 hàng năm

Lịch học

Học vào các buổi tối trong tuần hoặc học Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần hoặc mỗi quý tập trung học một tháng

Phương án học phí

Học phí được nộp thành từng đợt theo tổng số tín chỉ các học phần trong đợt của từng chuyên ngành đào tạo

Văn bằng được cấp sau tốt nghiệp

Thạc sĩ kinh tế; Thạc sĩ Luật kinh tế

Cơ hội học tập cao hơn

Người học có thể theo học bậc cao hơn: Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo

 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe
 • Thẩm định giá
 • Tài chính
 • Ngân hàng
 • Tài chính công
 • Luật kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh thương mại
 • Kế toán
 • Quản lý công
 • Quản lý kinh tế
 • Chính sách công
 • Thống kê

 

Liên hệ

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 001, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Điện thoại: (08) 38.295.437 - (08) 38.235.277
Website: sdh.ueh.edu.vn

 

 

Thông báo tuyển sinh

Thạc sĩ

Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA)

Thạc sĩ (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ (Liên kết quốc tế)
Tiến sĩ

 

Đối tác liên kết